راهکارتصفیه آبتصفیه آب صنعتی،آشامیدنی،آب دریا،آب شور،آب چاه،لب شور

 

راهکار تصفیه آب

احیای فاضلاب - شرب سازی یا قابل استفاده سازی محصول خروجی سیستم تصفیه فاضلاب

پیشرفت هم زمان شیرین سازی آب دریا وتصفیه واستفاده مجدد از فاضلاب اتفاقی نمی باشد پیشرفت های فنی مشابه که هزینه تأسیسات آب شیرین کن را کاهش داده است .باعث شده که پروژه های استفاده مجدد از فاضلاب در مناطقی که سابقا" به آن ها توجهی نمی شد مطرح گردند .در حال حاضر تعداد رو به افزایش پروژه های تأمین آب خانگی وصنعتی ، استفاده مجدد از فاضلاب را به عنوان گزینه ای اقتصادی که نسبت به خشکسالی نیز حساس نیست مطرح می نماید .

منظور از احیای فاضلاب   همان تصفیه ویا فرایند تبدیل فاضلاب به کیفیتی است که مجددا " قابل استفاده باشد . استفاده مجدد   آب اشاره به استفاده سودمند از فاضلاب تصفیه شده دارد .

بسیاری از پروژه های استفاده مجدد از فاضلاب خانگی از فرایندهای تصفیه درجه 3 5 متداول مانند زلال سازی   (ته نشین سازی مواد معلق ) وفیلتراسیون  برای حذف جامدات معلق ریز استفاده می کنند وبه این ترتیب آب رابرای استفاده مجدد به منظور مصارف غیر شرب منند آبیاری وخنک کننده ها ی صنعتی مناسب می سازند .

فناوری آب شیرین کن می تواند برای تولید آب با کیفیت بالا نیز به کار رود که تصفیه مجدد آب اشاره دارد .این آب با کیفیت بالا را می توان به گونه ای اصلاح کرد که تقریبا" برای هر نوع استفاده غیر مستقیم شرب  یا مصارف صنعتی مانند استفاده در دیگ های بخار قابل کاربرد باشد .

در حال حاضر استفاده مجدد از فاضلاب خانگی به منظور مصارف شرب محدود به مناطقی با نیاز بسیار شدید است .اگرچه با فناوری های پیشرفته تبدیل فاضلاب به آب قابل مصرف شهری   می توان آبی تولید کرد که حتی از سخت ترین استانداردهای آب آشامیدنی نیز بالاتر باشد اما هنوز به لحاظ روانی مردم آمادگی پذیرش استفاده از فاضلاب به عنوان آب شرب راندارند .

 

شرب سازی یا قابل استفاده سازی محصول خروجی سیستم تصفیه فاضلاب

شیرین سازی آب زیرزمینی - آب چاه

آبخوان های   آب زیر زمینی بالغ بر 90 درصد منابع آب شیرین دنیا راتشکیل می دهند .اغلب این منابع بسیار عمیق بوده وبهره برداری از آنها دور از دسترس است .همچنین آن بخش که در دسترس است .اکثرا" محتوی غلظت بالایی از مواد  معدنی مانند کلسیم می باشند که باعث سختی آن ها می شود .به آبی که میزان کل جامدات محلول (TDS) تا بین 1000 و10000 میلی گرم درلیتر باشد آب لب شور اطلاق می گردد .این  آب برای مصرف بشر مناسب نمی باشد اما اغلب اوقات شیرین سازی آن به منظور ایجاد یک منبع آب شیرین دائم (متناوب ) بسیار ارزانتر از اب دریاست .چون منابع آب زیر زمینی اغلب در مناطقی دور از دریاها واقع شده اند یافتن  روش مناسب زیست محیطی برای تخلیه پساب امری دشوار است .

 

شیرین سازی آب دریا آب شیرین کن

دامنه تغییرات کل جامدات محلول TDS در اب دریاها از 35100 میلی گرم در لیتر در حالت استاندارد تا بیش از 46000 میلی گرم درلیتر در خلیج فارس است . به منظور تولید آب قابل استفاده برای مصرف بشر باید بیش از 5/98 درصد از این نمک ها خارج شوند.

تمام فرایند های آب شیرین کن شامل دو نوع آب خروجی است .یکی جریان آب شیرین تولیدی که در اصل همان آب تصفیه شده می باشد و دیگری جریان پساب غلیظ شده آب نمک می باشد. که شامل آب به همراه نمک خارج شده از آب تولید شده است. اگر چه از نظر فنی صحیح نمی باشد , اما در فرایند آب شیرین کن عبارت شوراب به جای پساب غلیظ شده آب نمک به کار می رود در واحدهای آب شیرین کن عبارت شوراب به جای پساب غلیظ شده آب نمک به کار می رود در واحدهای آب شیرین کن (آب دریا) غلظت نمک در آب نمک خروجی می تواند تا بیش از دو برابر غلظت نمک در آب دریا باشد .

از آنجا که تأسیسات آب شیرین کن ها در نزدیکی دریا واقع شده اند پساب غلیظ شده از واحد آب شیرین کن معمولا" بدون ایجاد مشکلی به دریا تخلیه می شود و این آب به سرعت با حجم زیادی از آب موجود رقیق می شود.

روش اسمز معکوس اقتصادی ترین و کاربردی ترین روش برای شیرین سازی آب دریا (حذف ذرات جامد محلول) می باشد. روش های دیگر همانند روش تقطیر چندگانه یا MED که از طریق تبخیر آب عمل شیرین سازی را انجام می دهد نیز کاربردی هستند.

 

شیرین سازی آب دریا با استفاده از فناوری اسمز معکوس RO