راهکار تصفیه فاضلابتصفیه فاضلاب صنعتی،کشتارگاه،انسانی،صنایع بزرگ

 

در فرآیند ساخت طلاهای زینتی(ریخته گری، جوشکاری، تراشکاری و ...) در کارگاه ها همواره بخشی از طلا به قطعات خیلی ریزی تبدیل میشود و در کارگاه پخش میشوند که کارگاه داران از آن با عنوان "کسری طلای کارگاه" یاد میکنند.

صاحبان کارگاه های طلاسازی از قدیم برای برگرداندن کسری کارگاه های خود روش های مختلفی را به کار برده اند زیرا در صورت عدم بازگشت طلا کارگاه به سمت ضرر دهی میرود.

جدای از طلای موجود در فاضلاب کارگاه های طلاسازی، پساب این کارگاه ها حاوی مقادیر زیادی از انواع اسیدها،رزین ها و ترکییات سمی به خصوص سیانور هستند که درصورت ورود به محیط زیست، خطرات بزرگی را به همراه دارند.

 

بنابراین هم برای برگرداندن کسری طلای کارگاه و هم برای جلوگیری از آلوده کردن محیط زیست پساب کارگاه های طلا سازی نیاز به تصفیه دقیق دارند.